25 February 2016

Tanpa Rasa BersalahIni zaman apa?
Orang-orang jumawa dengan ketamakan. Orang-orang bangga dengan keserakahan.
Orang-orang yang berbohong.
Orang-orang yang mengkhianati.
Orang-orang yang menyakiti hati.
Orang-orang yang korupsi.
Orang-orang yang ingkar janji.
Orang-orang yang mencurangi.
Membunuh.
Menghakimi.
Mencuri.

Tanpa rasa bersalah.

No comments:

Post a Comment