02 June 2015

Seniman dan Kejayaan Masa Lalu #nulisrandom2015

Seniman itu dengan izin Tuhan akan terus berproses dan berkarya.
Enggak hanya diam terjebak dalam kenangan kejayaan masa lalu.

No comments:

Post a Comment